【双调】庆宣和_太华峰高天原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【双调】庆宣和_太华峰高天

作者:未知作者 朝代:元代
【双调】庆宣和_太华峰高天原文
太华峰高天地窄,翠满云台。好打睡先生枕头归,去来,去来。
 七里滩边古钓台,老树苍苔。要听渔樵话成败,去来,去来。
 烟水茫茫东大海,望见逢莱。八个神仙肯拖戴,去来,去来。
 锦片桃花绕调开,流水天台。不见刘郎玉真怪,去来,去来。
 五柳庄头陶令宅,大似彭泽。无限黄花有谁戴?去来,去来。
 花过清明也是客,客更伤怀。杜宇声三更里破窗外,去来,去来。
 扪月清江李太白,可惜高才。一步青山谢公宅,去来,去来。
 千亩青林七个客,无点尘埃。卖酒人家瓮初开,去来,去来。
 投至侯门深似海,日转千阶。和尚在知他是钵盂在,去来,去来。
 充腹黄粮暖炕柴,送老山斋。枸杞茶甜如蕨薇菜,去来,去来。
 寄语寒窗老秀才,一经头白。更等甚三年选场开?去来,去来。
 倚遍阑干十二曲,短叹长吁。望断行皋碧云暮,几声,杜宇。
 暗想人生能几何?枉了张罗。七十岁光阴五旬过,着甚不,快活!
【双调】庆宣和_太华峰高天拼音解读
tài huá fēng gāo tiān dì zhǎi ,cuì mǎn yún tái 。hǎo dǎ shuì xiān shēng zhěn tóu guī ,qù lái ,qù lái 。
 qī lǐ tān biān gǔ diào tái ,lǎo shù cāng tái 。yào tīng yú qiáo huà chéng bài ,qù lái ,qù lái 。
 yān shuǐ máng máng dōng dà hǎi ,wàng jiàn féng lái 。bā gè shén xiān kěn tuō dài ,qù lái ,qù lái 。
 jǐn piàn táo huā rào diào kāi ,liú shuǐ tiān tái 。bú jiàn liú láng yù zhēn guài ,qù lái ,qù lái 。
 wǔ liǔ zhuāng tóu táo lìng zhái ,dà sì péng zé 。wú xiàn huáng huā yǒu shuí dài ?qù lái ,qù lái 。
 huā guò qīng míng yě shì kè ,kè gèng shāng huái 。dù yǔ shēng sān gèng lǐ pò chuāng wài ,qù lái ,qù lái 。
 mén yuè qīng jiāng lǐ tài bái ,kě xī gāo cái 。yī bù qīng shān xiè gōng zhái ,qù lái ,qù lái 。
 qiān mǔ qīng lín qī gè kè ,wú diǎn chén āi 。mài jiǔ rén jiā wèng chū kāi ,qù lái ,qù lái 。
 tóu zhì hóu mén shēn sì hǎi ,rì zhuǎn qiān jiē 。hé shàng zài zhī tā shì bō yú zài ,qù lái ,qù lái 。
 chōng fù huáng liáng nuǎn kàng chái ,sòng lǎo shān zhāi 。gǒu qǐ chá tián rú jué wēi cài ,qù lái ,qù lái 。
 jì yǔ hán chuāng lǎo xiù cái ,yī jīng tóu bái 。gèng děng shèn sān nián xuǎn chǎng kāi ?qù lái ,qù lái 。
 yǐ biàn lán gàn shí èr qǔ ,duǎn tàn zhǎng yù 。wàng duàn háng gāo bì yún mù ,jǐ shēng ,dù yǔ 。
 àn xiǎng rén shēng néng jǐ hé ?wǎng le zhāng luó 。qī shí suì guāng yīn wǔ xún guò ,zhe shèn bú ,kuài huó !

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】庆宣和_太华峰高天原文,【双调】庆宣和_太华峰高天翻译,【双调】庆宣和_太华峰高天赏析,【双调】庆宣和_太华峰高天阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。渔溪中心小学诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.fqyxzx.com/shi/60264.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语